Členovia

Filter

  Poľnohospodárske družstvo Jahodná | Jahodná, 93021 Jahodná

  Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce | Szechényiho 10, 94110 Tvrdošovce

  Poľnohospodárske družstvo Vajnory | Hospodárska 9, 83107 Bratislava - mestská časť Vajnory

  Poľnohospodárske družstvo Zemné | Zemné 351, 94122 Zemné

  POLYNOVA, spol. s r.o. | Kvetoslavov 212, 93041 Kvetoslavov

  POMI, s.r.o. | Látkovce 441, 95701 Látkovce

  RAFTYS SLOVAKIA, s.r.o. | Komárňanská cesta 41, 94064 Nové Zámky

  SILBA, s.r.o. | Dubník 666, 94135 Dubník

  Školské hospodárstvo | Rekreačná 12/3587, 92101 Piešťany

  Slovenská akadémia vied - VÚ | Dúbravská 9, 84505 Bratislava

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

  Slovenský zväz záhradkárov | Mydlárska 8, 01001 Žilina

  Štefan Ťažár | Horné Lefantovce, 95145 Horné Lefantovce

  Stredná odborná škola poľnohospodárska | Hlavná 25, 92208 Rakovice

  Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | Kostolná 3, 90001 Modra

  Stredná odborná škola záhradnícka | Brezová 2, 92177 Piešťany

  Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | Bratislavská 44, 90045 Malinovo

  Syngenta Slovakia s.r.o. | Prievozská 4/D, 82109 Bratislava - Ružinov

  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky | Topoľčianska 7, 95607 Veľké Ripňany

  Viliam Zsidek | Malá 54, 94657 Svätý Peter

Vytlačiť stránku

Prihlásenie člena